Programy pro firmy a týmy

Pracuji v rámci Integrálního - celostního kontextu. Níže uvedené programy jsou koncipovány jako samostatně použitelné, vychází ale ze společných zdrojů a vzájemně se doplňují

   Více viz Know-how

S jednotlivými tématy pracuji v různém rozsahu. Mohou to být bloky, které jsou součástí obecnějších programů, jednotlivým tématům se ale věnuji i podrobně v řádu celých dnů. Pracuji s různými formáty výuky, od prezenční formy po webináře a kombinaci metod v rámci blended learning.


Psychická odolnost 

a práce s vnitřní energií

 • Jaký je dnes svět a jak na nás působí
 • Vlastnosti a dovednosti, potřebné k úspěchu v chaotickém a rychlém světě
 • Pozice pozorovatele a řešitele
 • Rozvoj schopnosti pozorovat, orientovat se, rozhodovat se a konat - strategie úspěchu v chaosu
 • Neurovědy a jejich využití pro práci s vnitřním klidem a zdroji životní energie
 • Schopnost ovlivňovat svoje emoce a nepříjemné emoce transformovat do užitečných akcí
 • Techniky a postupy k udržení vnitřního klidu, přepisu ne-užitečných vnitřních vzorců a posílení vnitřní svobody
 • Skupinová podpora při řešení praktických situací ze života/práce účastníků

Kontaktujte mne: jan.hruska@alpinautic.cz
Telefon: +420 603 235 049
 • Mozek a jak ho lépe využívat
 • Pozitivní, výsledkově směřované myšlení a jeho význam
 • Neurovědy a jak je efektivně využívat pro vědomé řízení úspěchu v praktickém životě
 • Emocionální, intuitivní a racionální rozhodování
 • Etapy v životě, kariéře a pracovních tématech a řízení změny v nich (evoluční a revoluční cesta změny)
 • Šest podmínek pro úspěšnou systémovou změnu, jak změny řídit a vést evoluční cestou
 • Techniky a postupy pro lepší rozhodování a vědomé řízení svého života, kariéry, vztahů
 • Skupinová podpora při řešení praktických situací ze života/práce účastníků


Kontaktujte mne: jan.hruska@alpinautic.cz
Telefon: +420 603 235 049

Interaktivní webinář. Během programu společně s účastníky hledáme odpovědi na následující otázky:

 • Je pro vás sebe-vědomí ať již vaše, nebo vašich blízkých, z nějakého jiného důvodu zajímavé téma?
 • Zdá se vám občas, že nejste dost dobří?
 • Že každý je chytřejší než vy?
 • Že děláte málo a že ostatní odvádí lepší práci / jsou lepší než vy?
 • Zajímá vás, co jsou sabotéři úspěchu a štěstí?
 • Chtěli byste na svém sebevědomí v bezpečném prostředí zapracovat?


Kontaktujte mne: jan.hruska@alpinautic.cz
Telefon: +420 603 235 049

Interaktivní webinář. Během programu společně s účastníky hledáme odpovědi na následující otázky:

 • Proč si lidé nerozumí?
 • Jak neodcházet z práce, nerozvádět se a neopouštět blízké zbytečně, nebo jak zbytečně dlouho nezůstávat?
 • Jak sladit své vnitřní hodnoty (to nejdůležitější PRO MNE)  s hodnotami ostatních? (to co po mne chce OKOLÍ, rodina, práce…)
 • Jak to, že se občas začneme zásadně názorově/hodnotově rozcházet s lidmi, se kterými jsme si byli blízko (rodiče, partneři, děti, práce…)?
 • Jak to, že dnes vidím různé aspekty života jinak, než tomu bylo před nějakým časem?
 • Co s tím?


Kontaktujte mne: jan.hruska@alpinautic.cz
Telefon: +420 603 235 049

Interaktivní webinář. Během programu společně s účastníky hledáme odpovědi na následující otázky:

 • Žijete v poslední době ve stavu vnitřního napětí a/nebo emocionálního strádání ?
 • Máte z něčeho strach? Zažili jste v minulosti nějakou ztrátu?
 • Zažíváte v poslední době události, náročné na emoce a chtěli byste být „šikovnější“ při jejich zvládání?
 • Čeká vás v práci nebo doma náročný rozhovor, kde předpokládáte silnou emocionální reakci?
 • Je pro vás velice zajímavý a obtížně dosažitelný stav „Vnitřního klidu“?
 • Máte další otázky a potřeby v práci s emocemi?


Kontaktujte mne: jan.hruska@alpinautic.cz
Telefon: +420 603 235 049

Interaktivní webinář. Během programu společně s účastníky hledáme odpovědi na následující otázky:

 • Také už toho máte všeho…  „plné zuby“, … „dost“… „po krk“…?
 • Máte vybité vnitřní baterie? Chtělo by to se rozhlédnout po zdrojích, jak je znovu úplně, nebo alespoň malinko nabít?
 • V našem interaktivním on-line workshopu se společně zmapujeme zdroje, které se nám nabízí
 • Jaké se nabízí zdroje (externí a interní)?
 • Jaké komu fungují osvědčené techniky a postupy?
 • Existují nějaké jednoduché relaxačními technikami?
 • Co s tím?


Kontaktujte mne: jan.hruska@alpinautic.cz
Telefon: +420 603 235 049

V rámci individuálního koučinku velmi často nebo skoro při každém kontraktu narazíme na potřebu klienta, spojenou s některým z výše uvedených témat. V takových případech se na získání odpovědí samozřejmě zaměřujeme.

Kontaktujte mne: jan.hruska@alpinautic.cz
Telefon: +420 603 235 049

 • Unikátní program, který jsme vytvořili a vedeme s Martinem Zajacem
 • Martin je součástí světové elity v nádechovém potápění. Jeho maximální osobní výkon je 105 metrů. 
 • Martin působil jako trenér české a slovenské reprezentace, několik roků po sobě byl vyhlašován nejlepším světovým trenérem v tomto oboru.  
 • V rámci programu účastníky učíme s maximálním uvolněním dosahovat maximálních výkonů (Zlepšení během kurzu běžně 300-450%).
 • Podstatou programu je mentální zvládání stresu a zátěže, aktivní práce s relaxací, podpora vzájemné důvěry a spolupráce v týmu.
 • Program stavíme na osvědčených technikách a postupech zaměřených na zvýšení psychické odolnosti (Honza), které jsou podporou při tréninku světové špičky v nádechovém potápění (Martin). Příklad použitých technik a přístupů: NLP, Relaxace, Meditační praxe, Dechová cvičení, Vizualizace, Jacobsonova relexační technika, fyzická cvičení pro uvolnění ....
 • V rámci programu propojujeme aktuální zážitky účastníků s oblastí mentální práce a pracovním nebo osobním kontextem. Podporujeme tak aktivní přenos učení ze zážitků na kurzu do profesionální praxe i do osobního života.
 • Program má velmi silné pozitivní dopady nejen na psychickou odolnost a podávání výkonu jednotlivců, ale pozitivní efekt má i v různých aspektech týmové práce.
 • Do programu lze po dohodě implementovat prvky týmového koučinku, případně jiná pracovní témata.

Foto z kurzu:
Kontaktujte mne: jan.hruska@alpinautic.cz
Telefon: +420 603 235 049

Osobnost Leadera

Výcvik koučů

Manažerské dovednosti

 • V programu se společně s účastníky zamýšlíme nad otázkou, co je to vlastně Leadership a jak se pozná dobrý leader. 
 • Vliv klíčových hodnot a hodnotových systémů (core values) na motivaci a klíčové dovednosti z hlediska rozvoje i podávání efektivního výkonu v organizacích, jaký mají hodnoty vliv na osobní život
 • Spirálni Integrálni Dynamika jako kompas pro orientaci v hodnotách, motivaci a chování lidí
 • Klíčový vliv osobnostního rozvoje pro kvalitu leadershipu
 • Integrální kontext ve vedení lidí
 • Vedení lidí v době chaosu: VUCA princip a OODA přístup
 • Praktické aplikace a projektové úkoly


Kontaktujte mne: jan.hruska@alpinautic.cz
Telefon: +420 603 235 049

 • Koučink je metoda, která koučovanému umožňuje naplno využívat svůj potenciál, pracovat s vlastními zdroji motivace a hledat vlastní cesty k úspěchu, nebo řešení úkolů a problémů. Koučovací přístup vede podřízené k větší samostatnosti, lepší motivovanosti a manažerovi přináší nejen dobré týmové výsledky, ale také více energie na koncepční a strategickou rovinu jeho práce
 • Program je zaměřen na pochopení filosofie koučování, osvojení  základních technik a koučovacích nástrojů použitelných při vedení lidí


Kontaktujte mne: jan.hruska@alpinautic.cz
Telefon: +420 603 235 049

 • Program zaměřený na středně zkušené manažery, kteří ve své práci chtějí přejít od řízení k vedení lidí (People management to Leadership).
 • Pracuji s konceptem Situačního vedení lidí, věnujeme se problematice důvěry a delegování, motivace, hodnot, vedení změn a dalším
 • Účastníky podporuji i použitím jednoho z psychodiagnostických nástrojů
 • Pracuji na koučovacích základech - výuka není frontální, každý z účastníků si na začátku identifikuje své rozvojové cíle, které v průběhu programu naplňuje
 • Využívám i projektového způsobu učení


Kontaktujte mne: jan.hruska@alpinautic.cz
Telefon: +420 603 235 049

 • Program zaměřený na schopnost vedení lidí a dosahování úspěchu v době chaosu
 • VUCA koncept a jeho využití
 • OODA Loop
 • Pět změnových faktorů systémové změny jako komplas pro navigaci změnou v době chaosu
 • 4Q/4L Integrální změny 


Kontaktujte mne: jan.hruska@alpinautic.cz
Telefon: +420 603 235 049

 • Akční a zábavný program věnovaný efektivnímu způsobu poskytování zpětné vazby se zaměřením na konkrétní pozitivní změnu
 • Kombinuji klasické vzdělávání s prvky zážitkového učení
 • Účastníci si zkouší různé situace a způsoby práce se zpětnou vazbou
 • Pracuji se zpětnou vazbou 1:1 i s podáváním týmové zpětné vazby


Kontaktujte mne: jan.hruska@alpinautic.cz
Telefon: +420 603 235 049

 • Program určený hlavně pro začínající manažery
 • Seznámí se ze základy psychologie vedení lidí
 • Pochopí význam výsledkově orientovaného rámce komunikace
 • Seznámí se a na modelových příkladech se naučí pracovat se situačním vedením lidí
 • Zaměříme pozornost na základy motivace a sebemotivace
 • Projdeme dalšími klíčovými tématy, užitečnými pro úspěšný a rychlý začátek manažerské kariéry 
 • Program je postaven na základech kombinace klasického a zážitkového učení


Kontaktujte mne: jan.hruska@alpinautic.cz
Telefon: +420 603 235 049

 • Individuální koučink je skvělým nástrojem k podpoře dosahování změny, řešení konkrétních problému, ale také pro podporu rozvoje potenciálu v rámci manažerského, odborného i osobnostního rozvoje
 • Koučink může být do struktury podpory a vzdělávání zaměstnanců začleněn samostatně i / nebo jako Follow-Up jiných rozvojových aktivit
 • Zařazením individuálního nebo týmového koučování můžeme podpořit transfer trénovaných témat do praxe. Významně se tím zvyšuje efektivita tréninku a jeho pozitivní dopad do praxe účastníků


Kontaktujte mne: jan.hruska@alpinautic.cz
Telefon: +420 603 235 049

 • Umění a věda koučování je program Erickson Coaching International. Tento program je navržen tak, aby vám umožnil dosáhnout mistrovství v koučování
 • Je ideální pro lídry, manažery a profesionály, kteří chtějí mít prospěch z koučovacích technik vyvinutých a osvědčených v praxi
 • Ve spolupráci s Erickson Coaching International Czech - Jsem jedním z lektorů, kteří vedou tento prestižní výcvik koučů
 • Pro více informací se buďto spojte se mnou, nebo se podívejte na Erickson Coaching International Czech


Kontaktujte mne: jan.hruska@alpinautic.cz
Telefon: +420 603 235 049

Rozvoj a podpora Týmů

Rozvoj týmové inteligence

 • Skupinové řešení úkolů a problémů
 • Společné nastavení Týmové Vize a rozpracování cesty k jejímu naplnění
 • Podpora sebe-učících se týmů formou facilitovaných integračních setkání a vzájemné inspirace po manažerském tréninku, nebo přenos zkušeností z individuální praxe účastníků 
 • Jak společné řešení problémů, tak vzájemná inspirace skrze sdílení best practices podporuje schopnost týmu k sebe-učení a kultivaci kolektivní - týmové inteligence


Kontaktujte mne: jan.hruska@alpinautic.cz
Telefon: +420 603 235 049

 • High Performing Teams program je určený pro Leadership týmy nejvyšší úrovně firemní struktury.
 • Jde o minimálně 6 měsíců dlouhý program, kdy tým absolvuje 4-6 setkání, zaměřených jak na kvalitu práce týmu, tak na řešení hlavních "streamů" rozvoje. Tyto streamy si tým sám identifikuje v rámci průběhu programu.
 • Specifické je vedení programu dvěma kouči, jeden pracuje individuálně s manažerem týmu, druhý působí jako týmový kouč - pracuje na úrovni celé skupiny, v případě potřeby je k dispozici jednotlivým jeho členům. Obě tyto aktivity se propojují ve společných setkáních, kde dochází k hodnocení posunu v jednotlivých oblastech i k předávání informací a zkušeností se záměrem rozvinutí potenciálu celého týmu.
 • Více informací o náplni i organizaci programu rád poskytnu na vyžádání.


Kontaktujte mne: jan.hruska@alpinautic.cz
Telefon: +420 603 235 049