Můj přístup a Know-How

 Hlavní atributy úspěchu a odbornosti

 

Klasický přístup 

i zážitková pedagogika

Ve všech oblastech své práce (kouč, týmový kouč, mentor, lektor, konzultant v psychoterapii) stavím na svých osobních zkušenostech. Mám velmi bohatou životní, pracovní i sportovní minulost. Z každé etapy života i práce jsem si odnesl cenná učení, měl jsem skvělé učitele. Ve své práci dělám vše, aby mí individuální i firemní klienti z těchto zkušeností měli prospěch a užitek. Pro své klienty umím vytvořit bezpečné, tvůrčí prostředí - využívám klasických indoor kurzů, ale také zážitkového učení, ve kterém navazuji na dobu, kdy jsem byl prezidentem a vice-prezidentem Profesního Sdružení pro Zážitkové Vzdělávání (PSZV).


Členství v mezinárodních asociacích koučů ICF a EMCC

Jsem členem mezinárodních asociací koučů (ICF, EMCC), dokončuji akreditaci PCC-Professional Certified Coach ICF. Díky členství v asociacích jsem v kontaktu s odborným děním v oblasti a mohu se účastnit zajímavých rozvojových akcí. Kontakt s odbornými tématy i kolegy z oboru mi přináší potěšení a stabilní odborný růst. Po dvě funkční období jsem byl členem předsednictva České Asociace Koučů (ČAKO).


Ericksonovský výsledkově orientovaný systemický koučink

Jsem absolventem programu TASC - The Art and Science of Coaching, a několika dalších tréninků této prestižní školy koučování. Měl jsem štěstí a potěšení všechny tyto programy absolvovat se zakladatelkou školy Marylin Erickson

Zároveň jsem jedním z hrdých trenérů této školy u nás.

TASC - The Art and Science of Coaching, Team coaching, Brain Science&Leadership, Trainers Training

Rogeriánská Psychoterapie zaměřená na klienta

Rogeriánská terapie (Person Centered Approach) je jedním z klasických terapeutických směrů. Je také označována jako nedirektivní - což znamená, že dává klientovi maximální pozornost a prostor. 

Carl Rogers postavil svůj přístup na třech pilířích, které jsou základem všech humanistických směrů nejen v psychoterapii, ale také v koučování a poradenství. Je to Empatie - jako schopnost pracovat s emocemi klienta. Akceptace - nebo-li bezpodmínečné přijetí osoby i tématu klienta. Třetím pilířem je Kongruence - což je stav osobnosti, kdy chování jedince (terapeut) je v souladu s jeho sebepojetím.

Spirální Integrální Dynamika (SDi)

Spirální Integrální Dynamika je modelem vývoje klíčových hodnot. O hodnotách mluví jako o autentickém - vnitřním zdroji motivace. SDi popisuje, jak jednotlivé hodnotové systémy (ValueMemes) souvisí s konkrétními projevy chování na úrovni jednotlivce, organizace ale i celých států. SDi je pro mne filtrem, kterým se dívám na témata klientů, ale také kompasem, který mi umožňuje lepší orientaci ve stávajícím chaotickém světě.

Jsem přímým žákem jednoho ze zakladatelů SDi - Dona Edwarda Becka a jednoho z nejvýznamnějších osobností současné SDi Christophera Cooka. Společně s Christopherem jsme uspořádali první výcvik SDi v České republice, dlouhou dobu jsem byl představitelem lokálního "ohniska" SDi u nás a na Slovensku. 

Více informací i přístup k nástrojům SDi najdete po kliknutí na tento odkaz


 

Neuro Lingvistické Programování (NLP)

Absolvoval jsem certifikované výcviky NLP u dvou různých škol (The Society of Neuro-Linguistic Programming Richarda Bandlera a INLPTA  - International NLP Trainers Association), dosáhl jsem stupně NLP Practicioner obou asociací. NLP staví na poznatcích neurovědeckých směrů,  poskytuje mi velkou řadu technik pro různé situace. Přesto, že NLP nevyřeší vše, je pro řadu případů výborným prostředkem, který pomáhá v rychlém přepisu neužitečných vzorců chování klienta na užitečné.


Integrální Teorie Kena Wilbera

Integrální koncept zkoumá a učí, jak harmonizovat, rozvíjet, nebo případně léčit hlavní pilíře lidské podstaty - Mysl, Tělo, Duši a Stíny. Zároveň nás učí vnímat a pracovat i s vedlejšími pěti pilíři, což jsou Etika, Sex, Práce, Emoce a Vztahy.  Ken Wilber je pro mne cenným zdrojem inspirace, absolvoval jsem řadu jeho on-line tréninkových programů (ILP - Integral Life Practice, Full Spectrum Mindfulness, Integral Spirituality: A Deeper Cut) a také programy autorů, kteří působí v rámci Integral Community (Loving Completely, Patterns of Being...) 


 

Points of You - Creative Tools&Training for Development

​Koučovací karty izraelské firmy Points Of You ke mně již po řadu let neodmyslitelně patří. Nástroje jako The Coaching GameFaces a další, jsou skvělým prostředkem pro propojení vědomé a podvědomé mysli, práci s obrazem, jako metaforou, přirozeným a jemným vodítkem k zvědomnění možnostířešení i bariér v racionálních i emocionálně laděných tématech. Taková práce s obrazem - fotografií patří do oblasti fototerapie. 

Jsem certifikovaným trenérem a praktikem  Poinfs Of You.Rámec Přechodových Rituálů (The Rites of Passage Framework)

​ Skvělý koncept Dr. Arne Rubinsteina, ředitele australského The Rites of Passage National Institute. Arne pracuje především s mládeží, záměrem jeho přístupu je umožnit mladým lidem zdravý psychologický rozvoj. Arne vychází z tradičních postupů významných tradic jak v Austrálii, tak ve světě. Mladí lidé napříč kulturami procházeli v určitém věku takzvanými přechodovými rituály, které oficiálně uzavřely předcházející a začaly nadcházející etapu života. 

Pro dospělou populaci je toto téma zajímavé proto, že některé nedokončené etapy osobnostního rozvoje způsobují komplikace i v pokročilém věku. Jedná se o neužitečné vzorce, závislosti, vztahové problémy atd. Přechodové rituály jsou v určitých oblastech dobře použitelné i pro řešení potíží u dospělé populace.


 

Psychodiagnostické nástroje 

(SHL, HDS, TCC, 360ZV)

Jsem certifikován pro práci s několika diagnostickými nástroji. Psychodiagnostika je skvělým doplňkem pomáhajícím při přesnějším zacílení práce (identifikace prostoru pro pozitivní změnu), racionálně zaměřeným klientům pomáhá v pochopení situací a jevů, které se jim dějí, a kterým třeba plně nerozumí - emoce, práce s určitým druhem témat, interpersonální vztahy, apod.

Jsem certifikován ve využití diagnostických metod SHL Talent Measurement, což je jeden z nejpřesnějších nástrojů pro pracovní kontext. Pro témata osobního charakteru a podrobnější psychologickou analýzu používám Hogan Development Systems diagnostiku (Certifikace pro HPI, MVPI a pod supervizí HDS). Pro práci s týmy jsem certifikován pro Čtení a interpretaci Sociomap (QED Group). Jsem certifikovaným interpretátorem 360 stupňové zpětné vazby (Qualintra). Jsem obeznámen a schopen používat i další systémy, běžně používané v ČR i v zahraničí.


Práce s energiemi

​V rámci Integrálního konceptu svoji práci doplňuji využitím Reiki, Shamballa, BioDynamiky a dalšími pro klienta užitečnými alternativními nástroji.