Jan Hruška

BUSINESS & LIFE COACH, MENTOR

Konzultant v oblasti psychoterapie

Pomáhám lidem lépe pracovat a žít

Jednotlivcům i týmům pomáhám k úspěchu, rozvoji a štěstí

V případě potřeby jsem partnerem na cestě z potíží nebo úlevě v utrpení

Vždy pomáhám klientům hledat jednoduché kroky vedoucí k celostní změně

Pomáhám firmám, týmům i jednotlivcům

Stavím na Integrálním - celostním rámci 

Více o Know-how

Firmám a týmům
Svou aktivitou pomáhám zvládat výzvy této doby jak Leaderům, tak týmům a celým organizacím. 

Klíčové tematické celky, se kterými pracuji:

Psychická odolnost a zdraví

Dovednosti a osobnostní rozvoj Leadera

Týmová práce a podpora změn

Individuální a týmový koučink


Více o programech pro Firmy a týmy

Jednotlivcům

Pomáhám k úspěchu, seberozvoji, štěstí, ale v případě potřeby také k úlevě, vyřešení problémů nebo zkrácení doby utrpení. 

Klíčové tematické celky:

Budování úspěchu, posilování štěstí

Integrální rozvoj osobnosti

Podpora harmonických vztahů

Řešení problémů a potíží


Více o programech pro jednotlivce

>2050
Odkoučovaných 
hodin
>2500
Odškolených

dní

>30
Let 
zkušeností
>1250
Hodin akreditovaného

odborného sebe-rozvoje

Jsem oceňovaným partnerem na cestě    

k rozvoji a úspěchu

Jsem expertem ve výsledkově zaměřeném koučování a mentoringu, lektorem rozvoje manažerského a osobnostního rozvoje. Svou práci stavím na Integrálním (celostním) přístupu a konceptu Fraktálních změn, což jsou takové změny, které klienta nezatíží a vedou ke konkrétnímu, měřitelnému posunu k řešení. Díky bohatému know-how, získanému od špičkových učitelů, pomáhám k efektivnímu řešení různorodých životních výzev a podporuji rozvoj potenciálu svých klientů.


                   

Další informace o mně zde

Integral Growth

By Alpinautic, s.r.o.

Pod touto obchodní značkou realizuji programy koncipované na základě integrálního přístupu. Pracuji s jednotlivci, týmy i celými organizacemi.V posledních pěti letech jsem pracoval například pro:

Jste v dobré společnosti