Služby pro jednotlivce

Pomáhám na cestě k úspěchu, seberozvoji, štěstí, ale v případě potřeby také k úlevě, vyřešení problémů nebo zkrácení doby utrpení.

+420 603 235 049

jan.hruska@integral-growth.cz

​Častá témata související s budováním úspěchu, štěstí,  práce s potenciálem, 

pozitivními emocemi a změnou

 • Cíle, vize a sny
 • Schopnosti a dovednosti a potenciál (sebereflexe nebo psychodiagnostika)
 • Spojenci, příležitosti a antagonisté
 • Vztahy - budování souladu, řešení konfliktů
 • Co, Kdy, Kde, Kdo - akce a změna!
 • Jak prodat svůj úspěch

Kontaktujte mne: jan.hruska@alpinautic.cz
Telefon: +420 603 235 049

 • Jak si dobře nastavovat cíle
 • Jak při zachování trvalé udržitelnosti zvýšit svůj výkon
 • Jak si nastavit hranice tak, abych mohl(a) dělat dobře svou práci
 • Jak odladit své schopnosti a dovednosti, nebo jak se naučit nové 
 • Jak si budovat, udržet, znovu nastartovat motivaci k výkonu
 • Jak se odměňovat 
 • Výkon a Radost?!


Kontaktujte mne: jan.hruska@alpinautic.cz
Telefon: +420 603 235 049

 • Jak si udržet vnitřní pohodu a klid nezávisle na okolnostech
 • Jak efektivně pracovat s emocemi - jak nepříjemné emoce transformovat na užitečné akce
 • Vnitřní zdroje energie
 • Sebevědomí
 • Nastavení hranic
 • Práce s užitečnými a neužitečnými vzorci
 • Emoce jako spojenec - jak nepříjemné emoce transformovat do užitečných akcí
 • Strach a práce s ním


Kontaktujte mne: jan.hruska@alpinautic.cz
Telefon: +420 603 235 049

 • Interní a referenčí rámec, užitečný, nebo ne-užitečný vzorec
 • Vlastní hodnoty jako kompas ke štěstí a úspěchu (také on-line program)
 • Spirální Integrální Dynamika jako "čínské menu" hodnotových systémů
 • Hodnoty a potenciál
 • Práce s hranicemi
 • Můj vztah k autoritám


Kontaktujte mne: jan.hruska@alpinautic.cz
Telefon: +420 603 235 049


 • Tělo - Mysl - Duše a Práce se "Stíny" jako základní pilíře Integrálního rozvoje
 • Sekundární pilíře Sex, Práce, Emoce, Vztahy a Etika
 • Cesta srdce
 • Psychodiagnostika jako inspirace pro osobnostní rozvoj
 • Práce s mentálním a duchovním potenciálem
 • Práce s energiemi
 • Multiple Inteligences
 • Vertikální růst a rozvoj


Kontaktujte mne: jan.hruska@alpinautic.cz
Telefon: +420 603 235 049

 • Práce a povolání snů
 • Business vs. Povolání a Poslání
 • Klíčové hodnoty a motivace v práci
 • Schopnosti a dovednosti - odpovídající práci snů - sebereflexe/ psychodiagnostika
 • Nucená změna povolání - jak zvládnout emoce - co dělat
 • ...


Kontaktujte mne: jan.hruska@alpinautic.cz
Telefon: +420 603 235 049

Častá témata související s řešením potíží

 • Ne každé pracovní nebo životní období je šťastné
 • Ne každá potíž lze vyřešit jenom tím, že ji obarvíme na růžovo, nebo si řekneme, jak bychom "To" chtěli mít
 • Při práci s takovými situacemi se zaměřujeme na pojmenovaní toho, co klient může ovlivnit a co ne
 • Zaměřujeme pozornost na možnost volby a akce v přítomném okamžiku
 • Zaměřujeme se na oddělení "technických" a vztahových stránek v tématu
 • Vztahová rovina potíží velmi často souvisí s tématem hodnot (viz. Spirální Integrální Dynamika)
 • V oblastech, kde klient určitý vliv má, hledáme malé, konkrétní kroky ke změně (fraktál změny), které klienta nezatíží a zároveň povedou, byť jen nepatrně, k řešení situace
 • Pozornost klienta zaměřujeme na budoucnost a radost z malých úspěchů (posilování motivace)
 • Pozornost klienta zaměřujeme komunikaci žádoucí změny směrem k okolí
 • Na řešení pracujeme jak na úrovní vědomé a nevědomé mysli, tak na úrovni energetické


Kontaktujte mne: jan.hruska@alpinautic.cz
Telefon: +420 603 235 049

 

 • Řešení potíží ve vztahu
 • Hledání dalšího, nebo nového společného směru
 • Hledání společných hodnot zaměření na společnou motivaci (je-li)
 • Hledání konkrétních kroků
 • Společné principy práce, jako v tématu výše


Kontaktujte mne: jan.hruska@alpinautic.cz
Telefon: +420 603 235 049

 • Jak přijmout nepříjemné informace
 • Jak se smířit se ztrátou
 • Zpracovat silné, nepříjemné emoce a jak je případně transformovat do užitečných akcí
 • Jak věci měnit ke svému prospěchu
 • Jak přijmout nezměnitelné
 • Jak taková období ve zdraví přežít a co nejrychleji je překlenout 
 • Jak podpořit konzervativní metody léčby a co nejrychleji získat kontrolu nad svým zdravím


Kontaktujte mne: jan.hruska@alpinautic.cz
Telefon: +420 603 235 049

Podmínky spolupráce se mnou:

Hlavní podmínka spolupráce se mnou je otevřenostochota na sobě pracovat

Způsob práce

Klientům pomáhám hledat cesty změny s minimální možnou energetickou investicí a maximálním užitkem. Cesty k trvalým, systémovým změnám. Klientovu pozornost směřuji na nastavování přiměřených cílů, na vnímání úspěchů na cestě a radosti z nich. Důležitým parametrem je pro mne trvalá udržitelnost a ekologie cílů

Obecně lze říci, že tam, kde to je možné, pomáhám klientům ve směřování pozornosti na úspěch, radost a plnění snů.  V těžkých etapách života nebo tam, kde radostná cesta neexistuje, pomáhám k co nejrychlejšímu řešení anebo alespoň k tomu, aby je klient ve zdraví přežil.