O mně

Honza Hruška

Mojí doménou je výsledkově zaměřený koučink a mentoring - zaměřuji se na hledání malých, praktických kroků, jejichž realizace klienta stojí co nejmenší úsilí, ale které ho(ji) konkrétním, měřitelným způsobem posouvají k žádoucímu cíli. Pokud má klient na téma alespoň minimální vliv, tak tento princip funguje nezávisle na tématu - ať už jde o prohlubování úspěchu/štěstí, řešení nějakého, spíše technického, problému nebo hledání cesty z utrpení a zásadních problémů.


Podrobné informace - LinkedIn

Jan Hruška - výsledkově zaměřený kouč

Moje motta

"Štěstí přeje připraveným"

"Dream It, Believe It, Do It!"

"Svůj svět si musíš zasloužit"

Know - How

Jako trenérovi manažerských dovedností a osobnostního rozvoje i při koučování komplexních témat v business i životním kontextu mi pomáhají: empatie, schopnost technického myšlení, moje životní zkušenosti, pracovní zkušenosti z předchozího vědeckého, pedagogického a manažerského působení, stovky hodin odborných výcviků a prestižních kurzů i desítky příběhů a příkladů úspěšných řešení mých klientů. 

Při práci s náročnými psychologickými tématy stavím na dovednostech získaných v rámci psychoterapeutického výcviku (PCA).

Vědecky podložené metody v případě potřeby doplňuji alternativními koncepty, pracuji s energiemi Reiki, Shamballa, konceptem Biodynamiky (John Hawken) a dalšími.

Více o KNOW-HOW na kterém stavím

Moje klíčové certifikáty

Více než 1250 hodin certifikovaných/akreditovaných výcviků, 500+ hodin v dalších programech sebe-rozvoje 

Koučink: Erickson Coaching International TASC ICF ACTP & Team Coaching & Trainers Training

NLP-practicioner ; Spiral Dynamics Integral

Client Centered PsychoTherapy; 3 Brains Coaching

Point of You; Sir John Whitmore L&M Coaching; The Rite of Passage Framework

Psychodiagnostika

SHL psychodiagnostika; QED - Sociomapování; Hogan Development systems